Δικηγορικό Γραφείο Νικόλαος Στ. Σκούρτος & Συνεργάτες

Το γραφείο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Ρόδο το 1947 με τον Σταύρο Ν. Σκούρτο, ενώ από το 1978 στη δικηγορική ομάδα συμπεριλήφθηκε ο γιος του Νικόλαος Στ. Σκούρτος, ο οποίος αποτελεί το βασικό στέλεχος του γραφείου μέχρι και σήμερα.

Το δικηγορικό γραφείο «Νικόλαος Στ. Σκούρτος και Συνεργάτες » στελεχώνεται από έμπειρους και δυναμικούς δικηγόρους με μεταπτυχιακά διπλώματα σε διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης. Το γραφείο μας προωθεί συστηματικά μια εξειδικευμένη γνωμοδοτική αλλά και δικαστηριακή δικηγορία, σε όλους τους τομείς του δικαίου με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα φέρουμε εις πέρας απλές αλλά και περίπλοκες νομικές υποθέσεις που χρήζουν άμεσων και ευέλικτων χειρισμών. Η εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και των εντολέων μας αποτελεί πρωταρχικό χαρακτηριστικό που έχει σημαντικά συμβάλει από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου μας στην αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων μελών μας. Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε με μεθοδικότητα, λογική και κατανόηση για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα, ζητήματα που χρήζουν λεπτού νομικού χειρισμού.

Με ευρύ πνεύμα σκέψης καινοτομούμε χειριζόμενοι ζητήματα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και πάντα με γνώμονα την απονομή της δικαιοσύνης και την ορθή εφαρμογή του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευθυγραμμισμένων με αυτά νόμων. Με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα φέρουμε εις πέρας και απλά καθημερινά προβλήματα που χρήζουν άμεσων και ευέλικτων χειρισμών.

Τομείς

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Εθνάρχου Μακαρίου 45, 85100, Ρόδος

Email:

nskourt@otenet.gr

Τηλέφωνο:

22410 27318, 2241035549

FAX:

2241030340